Seksueel misbruik jeugdzorg niet langer negeren

by • October 8, 2012 • CoolComments (1)1738

Seksueel misbruik jeugdzorg

Seksueel Misbruik JeugdzorgVolgens Rieke Samson van de commissie Samson die seksueel misbruik binnen de instellingen van jeugdzorg onderzocht moet er langdurig worden geïnvesteerd in de aanpak van misbruik in de jeugd- en pleegzorg. We kunnen niet meer om het misbruik in de jeugdzorg heen, zo sprak ze bij de presentatie van het onderzoeksrapport van haar commissie. Ze onderzocht seksueel misbruik onder kinderen die tussen 1945 en 2010 door de overheid in een instelling of een gezin werden geplaatst.

„Van hoog tot laag, van minister en directeur-generaal tot gezinsvoogd en groepsleider”, iedereen moet aan de slag blijven, aldus de commissie.

Op medewerkers in de jeugdzorg rust volgens Samson dan ook een zware taak. „Het vraagt nogal wat van hen om de levens van deze kwetsbare kinderen weer op de rit te krijgen en hun een veilig leefklimaat te bieden.” Misbruik is nooit helemaal te voorkomen, stelt Samson: „De werkelijkheid is niet helemaal maakbaar.”

Een aantal bevindingen heeft Samson verbaasd. Zo was ze verrast door het taboe dat ervoor zorgt dat misbruik moeilijk bespreekbaar is. Ook vond ze het opvallend dat mensen die in de zorg werken het lastig vinden om op signalen over misbruik te reageren. Tenslote gaf Samson aan dat ze verbaasd was dat de helft van het misbruik werd gepleegd door groepsgenoten van de slachtoffers.

Pin It

Related Posts

One Response to Seksueel misbruik jeugdzorg niet langer negeren

  1. […] Ivo Opstelten, heeft maandag namens het kabinet excuses aangeboden aan de slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen. Dat deed hij in een bijeenkomst met een aantal […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *