Excuses van kabinet vanwege seksueel misbruik in de jeugdzorg

by • October 29, 2012 • CoolComments (2)1843

Seksueel MisbruikMinister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, heeft maandag namens het kabinet excuses aangeboden aan de slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen. Dat deed hij in een bijeenkomst met een aantal vertegenwoordigers van de slachtoffers. Rieke Samson van de commissie Samson die het misbruik bij Jeugdzorg onderzocht, zei eerder al dat er langdurig moet worden geïnvesteerd in de aanpak van misbruik in de jeugd- en pleegzorg.

Het kabinet ging eerder niet in op de oproep om alsnog excuses te maken aan mensen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik in instellingen of pleeggezinnen. Rieke Samson, die een onderzoek naar het misbruik leidde, had om de excuses gevraagd. Dat het kabinet nu alsnog excuses maakt zou best wel eens kunnen komen omdat Ivo Opstelten voor zijn imago vreest. Opstelten is bij meerdere misbruikslachtoffers geweest om te praten. Hij zei dat ze eerst naar de slachtoffers toe zouden gaan en dat ze „met veel empathie en gevoel” zouden kijken „hoe we hun kunnen bijstaan, wat we kunnen doen voor hen en wat ze van ons verwachten”. Van excuses kwam het toen echter niet. Onder maatschappelijke druk zijn er dan toch nog excuses gekomen.

Opstelten bood excuses aan, aan iedere volwassene en ieder kind die dit is overkomen. „Het is zeer betreurenswaardig wat er is gebeurd. Onder onze verantwoordelijkheid zijn mensen in pleeggezinnen geplaatst om vervolgens misbruikt te worden”, zei hij na afloop van de bijeenkomst in Utrecht.

Eerder al had Jeugdzorg excuses aangeboden bij de presentatie van het eindrapport van de commissie-Samson, maar de slachtoffers vonden dat de politiek dat ook moest doen.

Pin It

Related Posts

2 Responses to Excuses van kabinet vanwege seksueel misbruik in de jeugdzorg

  1. Herman says:

    En nu ?

    Uithuilen en opnieuw beginnen ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *