Bram Moszkowicz en de Raad van Discipline

by • October 30, 2012 • CoolComments (5)2453

Bram MoszkowiczWat een dag voor advocaat Bram Moszkowicz. Vanmorgen was overal te lezen dat hij en Tv-presentatrice Eva Jinek uit elkaar zijn. Heel Nederland natuurlijk gelijk in schok. Dit droompaar was voor elkaar gemaakt, zo leek het. Bram Moszkowicz bevestigde de breuk aan RTL Boulevard. In De Telegraaf van dinsdag wordt een verklaring gepubliceerd van het tweetal.

Daarna kwam al snel het nieuws dat Bram Moszkowicz levenslang geroyeerd is door de Raad van Discipline. Moszkowicz heeft volgens de raad de kernwaarden persoonlijke en financiele integriteit ondergeschikt gemaakt aan eigen belangen. Bovendien verwacht de Raad geen verbeteringen omdat Moszkowicz er blijk van heeft gegeven de ernst van de klachten niet in te zien. BAM! Daar kan Brammetje het mee doen. Bram Moszkowicz noemt de beslissing van de Raad van Discipline “Over the top“. Moszkowicz gaat dan ook in hoger beroep tegen de uitspraak. De beroepszaak heeft een schorsende werking voor het vonnis. Zolang het beroep op zich laat wachten, kan de advocaat zijn werk blijven uitvoeren.

Bram Moszkowicz zou Bram Moszkowicz niet zijn als hij niet nu al werkt aan een subtiele vorm van wraak. Hij komt dan ook met een boek. In april verschijnt Onkruid, waarin de omstreden advocaat afrekent met ‘heilige boontjes, bleekneuzige betweters, kwetterende papegaaien en over het paard getilde grootheden van klein formaat’. Moszkowicz neemt het in zijn boek op tegen ‘krachten die hem de mond willen snoeren’, maar spaart volgens de uitgeverij ook zichzelf niet. Als jonge advocaat merkte Moszkowicz naar eigen zeggen al dat het tegengaan van leugens en halve waarheden leek op ‘onkruid wieden: je trekt wat uit en schraapt wat weg, een paar dagen later kun je weer opnieuw beginnen’.

Pin It

Related Posts

5 Responses to Bram Moszkowicz en de Raad van Discipline

 1. Ed Nissink says:

  En daarin heeft hij wel gelijk, vind ik: onbegonnen werk. Leuk stukje!

 2. […] “Maffiamaatje” had genoemd is heel erg blij dat de advocaat zijn beroep niet meer mag uitoefenen. Moszkowicz stelde zich gekwetst te voelen en in zijn eer als advocaat aangetast te zijn door de […]

 3. PERSBERICHT VAN DE RAAD VAN DISCIPLINE IN HET RESSORT AMSTERDAM, 30 oktober 2012
  Tuchtrechter: Mr. A.M. Moszkowicz uit advocatuur

  Mr. A.M. Moszkowicz wordt geschrapt van het tableau. Dat heeft het onafhankelijk tuchtcollege van de advocatuur, de Raad van Discipline, vandaag beslist. Dat betekent dat mr. Moszkowicz het vak van advocaat niet meer mag uitoefenen. De Raad heeft alle klachten gegrond verklaard.

  Klachten van deken en vijf ex-cliënten
  Het gaat om de klachten die op de zitting van 18 september zijn behandeld. De toezichthouder, de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, klaagde daar over het op grote schaal overtreden van de beroepsregels voor contante betalingen en die voor bijscholing en jaarstukken. Ook verweet hij mr. Moszkowicz onvoldoende mee te werken aan het onderzoek naar de verschillende klachten tegen hem. Op de zitting van 18 september werden ook klachten van vijf ex-cliënten behandeld. Terugkerende thema’s waren daarbij dat mr. Moszkowicz zijn toezegging om zelf de cliënt ter zitting bij te staan vaak niet nakwam, dat hij slechte rechtsbijstand verleende, dat hij niet duidelijk maakte waar de grote (meestal contant betaalde) voorschotten van vaak tienduizenden euro’s aan besteed werden, dat hij niet-verrichte werkzaamheden declareerde en dat hij te veel betaalde bedragen niet terugbetaalde. Andere klachten waren dat hij slecht bereikbaar was, dat hij niet wees op de mogelijkheid van gesubsidieerde rechtsbijstand en dat betaalde voorschotten tot een te laag bedrag in zijn administratie stonden. Al deze klachten zijn gegrond bevonden.

  Cliënten in de kou laten staan
  De Raad overweegt in zijn oordeel het volgende: “De klachten zijn ernstig en talrijk. Verweerder heeft diverse regels stelselmatig overtreden, de belangen van cliënten ernstig verwaarloosd en zich aan het wettelijk toezicht onttrokken. Een en ander raakt de kern van het beroep van de advocaat. De misstappen van verweerder hebben schade toegebracht aan het vertrouwen in de advocatuur van het publiek en van cliënten in het bijzonder. Verweerder heeft geen inzicht in zijn fouten getoond, niet van eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen geleerd en verbetering is niet te verwachten. De raad komt dan ook tot de conclusie dat het niet verantwoord is dat verweerder nog langer als advocaat de praktijk uitoefent. “
  Schrapping is de zwaarste maatregel, die in 2012 tot nu toe acht keer is opgelegd. Ook in die gevallen ging het vaak om zaken als financiële wanorde, slechte rechtsbijstand, niet verschijnen op zittingen, slechte communicatie, tegenwerken deken en gebrek aan inzicht of spijt.

  Suggestie van deken
  De tuchtrechter wijkt met de maatregel af van de suggestie van de deken. Die vond een jaar schorsing, waarvan een half jaar voorwaardelijk, passend. De Raad van Discipline is als onafhankelijk rechterlijk college (de Raad is geen onderdeel van de Orde van Advocaten en ook geen onderdeel van de rechtbank) niet gebonden aan suggesties van de deken en geeft altijd een zelfstandig oordeel.

  Hoger beroep
  De maatregel gaat nog niet in. Er staat nog hoger beroep open bij het Hof van Discipline. De maatregel gaat in als de beroepstermijn van 30 dagen ongebruikt is verstreken of als het Hof de beslissing in hoger beroep bekrachtigt.

  Voor meer informatie

  Dit bericht, de zes uitspraken en meer informatie over de tuchtrechtspraak advocatuur zijn te vinden op http://www.raadvandiscipline.nl. Alle uitspraken van Raden en Hof van Discipline worden gepubliceerd op http://www.tuchtrecht.nl. Contact: m.verburgh@rechtspraak.nl of 020 – 541 3543.

  Amsterdam, 26 oktober 2012

  Uitspraken Raad van Discipline Amsterdam n.a.v. zitting 18 september 2012

  Zoals ook aan het slot van de zitting van de Raad van Discipline Amsterdam van 18 september 2012 bekend is gemaakt, zal in de toen behandelde zes klachtzaken uitspraak worden gedaan op dinsdag 30 oktober 2012 om 9:30 uur. Dit gebeurt mondeling in het openbaar in het gerechtsgebouw aan de Parnassusweg 220 te Amsterdam.

  De pers kan zich aanmelden via m.verburgh@rechtspraak.nl. Aanmeldingen voor camera’s moeten uiterlijk maandag 29 oktober 9:30 uur gemaild worden. De Persrichtlijn van de Rechtspraak is in beginsel van overeenkomstige toepassing.

 4. […] | No comments Gewoon omdat er genoeg nieuws over Bram Moszkowicz te lezen was vandaag. Link één en link twee! Tags: Bram Moszkowicz About the author Twitter: […]

 5. […] comments Inmiddels weet iedereen wel dat de Raad van Discipline advocaat Bram Moszkowicz levenslang geschorst heeft. De Raad van Discipline heeft Moszkowicz strenger gestraft dan de Orde van Advocaten had […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *