Fleks Kinderopvang opnieuw failliet

by • January 24, 2013 • CoolComments (2)1819

Fleks KinderopvangDe rechtbank van Breda heeft 22 januari jongstleden Fleks Kinderopvangorganisatie B.V., de vennootschap waaronder de 15 Fleks kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang locaties ressorteren, failliet verklaard. De ouders van de desbetreffende locaties zijn middels een brief op de hoogte gesteld.

Ondanks het faillisement van Fleks Kinderopvang B.V. blijven de 15 locaties voorlopig gewoon open. Met de door de rechtbank benoemde curator wordt nu onderzocht of een structurele oplossing kan worden gevonden, waardoor middels een doorstart de continuïteit ook op langere termijn gewaarborgd is. Ook geeft de organisatie aan dat er al diverse gegadigden zich gemeld hebben bij de curator om die doorstart te realiseren.

Waar de kinderen van Fleks Kinderopvang terecht kunnen wanneer een doorstart toch niet mogelijk blijkt, is nog onbekend. Ook de reden van het faillissement van Fleks Kinderopvang is bij ons nog onbekend. Fleks Kinderopvangorganisatie B.V. is in 2010 al eens eerder failliet verklaard.

Pin It

Related Posts

2 Responses to Fleks Kinderopvang opnieuw failliet

  1. Renee says:

    Geen juiste bron, Fleks Kinderopvang is nooit eerder failliet geweest. Fleks interieurbouw daarentegen wel.

    • Trix says:

      Volgens de link en de uitspraak van de rechter is Fleks Kinderopvang wel degelijk al eens failliet verklaard. Dat ze toen wellicht een doorstart hebben gemaakt, wil niet zeggen dat het onwaar is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *