Lodewijk Asscher – Begin maart overleg over moskee-internaten

by • February 13, 2013 • CoolComments (0)2072

Lodewijk AsscherBegin maart overlegt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken met de steden waar moskee-internaten zijn gevestigd. Het overleg moet leiden tot toezicht bij deze privé-internaten, zoals dat ook is geregeld bij schippersinternaten en de kinderdagopvang.

De Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (Jeugd) heeft de minister daar om gevraagd. Zijn verzoek volgt op publicaties over de internaten in NRC Handelsblad en bij RTV Rijnmond. Volgens de berichten is er van alles mis bij de instellingen, worden brandveiligheidsregels overtreden en zou er sprake zijn van een slecht pedagogisch klimaat.

De Jonge benadrukt geen signalen te hebben gekregen dat er wat betreft het pedagogisch klimaat iets mis is bij de drie moskee-internaten die Rotterdam heeft. Omdat het gaat om privaat gefinancierde instellingen is er geen wettelijk toezicht geregeld. „Dat zou er wel moeten zijn omdat dat er ook is voor vergelijkbare instellingen waar kinderen lange tijd verblijven”, vindt De Jonge.

Het toezicht moet volgens de wethouder worden georganiseerd op zaken als kwaliteit en opleiding van het personeel. Daarnaast zou er voor de kinderen een vertrouwenspersoon moeten worden aangesteld en moet personeel een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen. Ook de betrokkenheid van ouders is onderwerp van gesprek. Hier wil de wethouder voor 1 april afspraken met de internaten over maken.

Dat het toezicht er nu opeens moet komen, heeft volgens De Jonge te maken met het feit dat het gewoonweg nooit eerder op zijn bureau terecht is gekomen: „Het was logisch geweest als er eerder een vorm van extern toezicht was geweest.” Er is nu veel rumoer over de internaten, terwijl er volgens de wethouder geen aanleiding is die dwingen tot ingrijpen bij de instellingen. De meeste ouders van de kinderen op de internaten voelen wel wat voor toezicht, zegt De Jonge inmiddels. „Zij zien ook in dat het in hun belang is dat wij waarborgen creëren voor een goed pedagogisch klimaat.”

Pin It

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *