Tapverbalen vervalsen blijft ongestraft

by • February 13, 2013 • CoolComments (2)1988

U wilt als politieambtenaar een telefoongesprek anders in een proces-verbaal noteren dan u het heeft gehoord in het opgenomen gesprek, om zo een burger te belasten. Mag dat? De conclusie blijkt te zijn: nee. Maar: agenten die het doen blijven ongestraft, zo volgt uit een arrest van het gerechtshof Den Bosch over een artikel 12-procedure. Het hof draait om de hete brij heen. De kern is: vervalsen van een proces-verbaal moet kunnen. Kennelijk mag niets het massale telefoontappen in Nederland in gevaar brengen.

Op 12 november 1999 werkte verbalisant J. een getapt telefoongesprek onjuist uit, zodanig dat Robert Hörchner en zijn vrouw Annelies Pijnenborg ten onrechte ervan werden vedacht met opzet een loods te hebben verhuurd aan producenten van xtc. Over die onjuiste uitwerking bestaat geen twijfel meer, ook bij het hof niet. Kort nadien volgt er nog een onjuiste verbalisering van een tapgesprek door hoofd tapkamer Van R. De twee worden aangehouden en verhoord terzake xtc-productie maar later geheel vrijgesproken.

Het gerechtshof stelt dat het niet toekomt aan de vraag of de beide agenten opzettelijk valsheid pleegden want, samen met het Openbaar Ministerie, vindt het hof dat de verjaringstermijn van het feit is overschreden.
Gemakzuchtig

Verjaringstermijn begint de dag nadat het feit is gepleegd. Maar, in het geval van valsheid in geschrift is er een uitzondering, namelijk de dag nadat gebruik is gemaakt van de vervalsing. Het hof gaat in het arrest nu uit van dit ‘gebruik’, een wel heel gemakzuchtige oplossing.

Want het hof wist dat de klagers Pijnenborg en Hörchner pas in 2007 – na vele procedures – een kopie kregen van de geluidsopname waarmee zij de valsheid onomstotelijk konden aantonen. Pas in 2009 rapporteerde een onafhankelijk instituut dat de transcripties van de politie volstrekt niet overeen kwamen met de opnames (wie het allemaal nog eens wil naluisteren, kijk hier). Hoe konden de klagers nu vóór 2007 aantonen dat de verbalisanten processen-verbaal hadden vervalst? Lees verder op Crimesite!

Pin It

Related Posts

2 Responses to Tapverbalen vervalsen blijft ongestraft

  1. Yep het zoveelste bewijs.Nederland is een politiestaat!

  2. Yep het zoveelste bewijs Nederland is sinds 1940 een politiestaat, en de schapen blaten en grazen maar door!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *