De zieke geest van Minister Schippers

by • February 20, 2013 • CoolComments (1)2001

Minister SchippersZojuist lees ik dat Minister Schippers van Volksgezondheid weer eens met een volslagen bezopen idee op de proppen is gekomen. Zij stelt voor dat u, indien u een dokter wenst te bezoeken, straks niet langer de vrije keus daarin heeft. Volgens haar is het beter om zorgverzekeraars dat voor u te laten bepalen. Vanzelfsprekend wordt dit idee gesteund door de Vereniging Van Dwazen alsmede de Partij Van De Achterlijken.

Immers, wie bent u dat u zomaar een arts wenst te bezoeken waarmee de zorgverzekeraar misschien geen contract heeft afgesloten? U bent slechts een burger, stemvee zullen we maar zeggen.

Gelukkig zijn veel artsen het niet met Schippers eens omdat hier een basisrecht onderuit geschoffeld wordt, en – voor het financiële plaatje belangrijker – het zou kunnen leiden tot omzetverlies voor de zorgaanbieders.

Onder welke en wat voor soort steen leeft Edith Schippers eigenlijk? Wat drinkt, rookt en snuift zij, waardoor ze ´s ochtends bij het ontwaken zulke onzalige ideeën in haar hersenpan vindt? Of, heeft ze er soms voor gestudeerd?

Schippers studeerde politicologie, een discipline binnen de sociale wetenschappen die zich bezig houdt met het bestuderen van de politiek. Een van de belangrijkste focussen in deze studie is het gedrag van mensen en hoe dit te voorspellen en te beïnvloeden. Dat heeft dus helemaal niets te maken met Volksgezondheid! Het heeft – onder andere – te maken met het oplaten van proefballonnetjes om vervolgens toe te kijken hoe mensen erop reageren en een inschatting te maken van de acceptatie van het uiteindelijk geformuleerde idee.

Een ander belangrijk aspect in de politicologie is het aspect van pluralisme versus elitisme, waarbij pluralisten ervan uitgaan dat in democratieën Het Volk grote invloed uitoefent op de elite die haar bestuurt. Daartegenover staan de elitisten, die geloven dat de vorming van elites die hun eigen belang nastreven onvermijdelijk is.

Dus ja, zij heeft er voor gestudeerd.

Met betrekking tot Edith Schippers kan gesteld worden dat zij nooit deel heeft uitgemaakt van Het Volk. Bekijken we haar CV, dan zien we een vrouw die altijd bij de elite heeft gehoord. Voor haar geen MAVO, maar direct VWO en daarna twee universiteiten. Na haar studie is ze rechtstreeks de politiek ingegaan. Ook was ze medeoprichter van de Benedictus de Spinoza Stichting, hét netwerk voor de liberale gedachtevorming.

Zij behoort dus tot een elite en zal ten allen tijden de belangen van die elite trachten te behartigen, en niet de uwe!

Hoe bevordert een dergelijk stupide idee als burgers het ontnemen van vrije keus waar het hun artsen betreft de volksgezondheid? Zie Hoofdstuk 1, artikel 22, lid 1 van de Nederlandse Grondwet: “De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.”

Pin It

Related Posts

One Response to De zieke geest van Minister Schippers

  1. […] even genoeg gelopen en besloten dan ook dat we thuis even gingen lezen over de idiote ideeën van minister Schippers. De politiek in Nederland is gek […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *