Written by: Cool

Stijging dierproeven ondanks gejank Partij voor de Dieren

DierproevenDe Partij voor de Dieren wil een einde aan alle dierproeven, maar faalt om dat te realiseren. Het aantal proeven met dieren is vorig jaar met 2,5 procent gestegen in vergelijking met het jaar ervoor. Dat komt doordat in 2011 specifiek onderzoek werd gedaan naar vogelgriep en de geur van mannetjesvarkens (beren).

Dat staat in een dinsdag verschenen rapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die toezicht houdt op de naleving van de Wet op de dierproeven. De NVWA telde 589.853 dierproeven in het vorige jaar. Daarvan werd ruim de helft (56,4 procent) voor wetenschappelijk onderzoek gedaan.

De Nederlandse wetgeving die proefdieren zou moeten beschermen is ruim dertig jaar oud en toe aan een ingrijpende herziening. De Wet op de dierproeven (Wod) stamt uit 1977 en stelt een aantal voorschriften ten aanzien van proefdieronderzoek. Evaluaties wijzen uit dat de bijdrage van deze wet aan de bescherming van proefdieren verre van optimaal is. Zo stelt de wet dat Dierexperimentencommissies (DEC’s), die vergunningaanvragen voor proefdieronderzoek beoordelen, de intrinsieke waarde van het dier als een zelfstandig afwegingscriterium moeten meewegen in een ethische toets. In de praktijk blijkt echter vooral te worden getoetst op de proefdierkundige opzet van de onderzoeksaanvragen en het veronderstelde belang of nut voor de wetenschap en de maatschappij. De belangen van het dier staan niet centraal en tellen nauwelijks mee.

De Partij voor de Dieren had een proefdiervrij Nederland hoog op de politieke agenda staan, maar weet niet goed hoe ze dat moet realiseren. Wat ook logisch is. Hoe erg mensen het ook vinden, er zijn op dit moment gewoon nog geen goede alternatieven voor proefdieren. Want wat is het makkelijk om een spuitje in een dier te jassen en te kijken wat het effect is. Als Marianne Thieme een proefdiervrij Nederland wil, dan melden zij en haar partijleden zichzelf maar aan voor een proef waarbij alles op mensen getest kan worden. Mocht Marianne Thieme na een jaar nog leven, dan hebben we pas een vervanger voor de proefdieren gevonden.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Tags: , , , , , Last modified: December 18, 2012